MobilityWatch

Verdens sidste dråbe blyholdig benzin er fyldt i tanken

Benzin med bly er nu udfaset i hele verden. Algeriet var det sidste land, der tillod denne type brændstof.

Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix

Det er endegyldigt slut med blyholdig benzin i verden.

For miljøet er det en milepæl, der kan forhindre 1,2 millioner for tidlige dødsfald på verdensplan og spare økonomien over 15.000 milliarder kroner årligt.

Den melding kommer fra FN's Miljøprogram (Unep) mandag.

"Den vellykkede håndhævelse af forbuddet mod blyholdig benzin er en kæmpe milepæl for den globale sundhed og vores miljø," siger Inger Andersen, der er direktør for Unep.

Algeriet, som var det sidste land i verden til at tillade blyholdig benzin, brugte de sidste dråber i juli, siger Unep.

Det er næsten hundrede år siden, at læger for første gang advarede om en potentiel sundhedsfare ved at bruge benzin med et indhold af bly. Det var i 1924.

Siden har talrige undersøgelser vist, at den blyforurening, som denne type brændstof resulterede i, var skyld i for tidlig død, diverse helbredsproblemer og forurening af både luft og jord.

Alligevel var der for blot 20 år siden over 100 lande rundt om i verden, der brugte blyholdig benzin.

I Danmark forsvandt den blyholdige benzin fuldkommen fra tankstationerne i 1994.

Blandt de sidste lande, der udfasede brugen af benzin med bly, var - foruden Algeriet - Irak og Yemen.

Selv om denne særligt forurenende type benzin nu ikke længere bruges noget sted i verden, minder Unep om, at forurening fra fossile brændstoffer stadig er et alvorligt problem, der kræver akut handling for at undgå skræmmende konsekvenser for klimaet.

Transportsektoren tegner sig for næsten en fjerdedel af de drivhusgasser, der udledes ved brug af energi.

Det tal ventes at stige med en tredjedel frem til 2050, hvor der ifølge Unep ventes at være 1,2 milliarder flere biler på vejene, end der er i dag.

En del er nye elbiler. Men millioner vil være brugte benzinbiler af dårlig kvalitet, der sælges til lavindkomstlande.

"Det bidrager til opvarmning af planeten og luftforurening fra trafikken," skriver Unep i en pressemeddelelse.

Nyt PTX-anlæg i Esbjerg skal forsyne den tunge transport med brint 

Brancheforening savner fokus på grøn omstilling af transportsektor i finanslovsforslag 

Mere fra MobilityWatch

Yngre piloter går nu i åben krig med SAS-piloterne og Dansk Metal

Flyvebranchens Personaleunion, FPU, der især organiserer de yngre piloter, går midt i SAS-konflikten og pilotstrejken i struben på deres egne pilotkolleger og Dansk Metal. Dansk Metal kannibaliserer og ønsker blot de yngre piloters arbejdspladser lukket, siger FPU-formanden.

Læs også

Relaterede