MobilityWatch

Debat: Det kollektive trafiksystem skal ikke slutte ved et stoppested eller en station

KOLLEKTIV TRAFIK 2.0: Det er kunstigt at adskille i kollektiv og individuel transport. Derfor skal fremtidens kollektive trafik betjene den del af mobilitetssystemet, hvor mange skal samme vej, og der skal ske en integration af forskellige transportformer til ét mobilitetssystem, skriver seniorkonsulent i Concito.

Susanne Krawack, seniorkonsulent i Concito. | Foto: PR / Concito

Omstilling til elbiler går langsomt. I 2030 forventes transportsektoren at udlede 32% af den samlede CO2 udledning, så også af hensyn til den grønne omstilling bør alternativet til bil blive langt mere attraktivt end den traditionelle kollektive transport er.

Det er relativt let at stille diagnosen på dagens transportsystem:

  • Den kollektive trafik kører med færre og færre passagerer. Det betyder, at indtægtsgrundlaget er vigende, og så skærer man i ruterne. Så kører den nedadgående spiral. Corona kom, og så forsvandt ca. 30 pct. af passagererne, og de er endnu ikke kommet tilbage.
  • Ser man på biltrafikken, har de lavere omkostninger i de seneste 10 år betydet, at der er kommet langt flere biler og der kører færre personer pr. bil. Trængselsproblemerne bliver større ind mod byer og arbejdspladser. Corona betød et fald i bilkørsel, men det er allerede oppe på normalen igen.

Set i helikopterperspektiv har vi således følgende dårlige cocktail:

  • Stadigt længere bilkøer med færre personer i hver bil i myldretiderne.
  • Kollektiv trafik med færre passagerer.
  • Ringere mobilitet for de billøse (bl.a. unge) på landet.
  • Længere rejsetider ind og ud af byerne.
  • Større CO2 udledning fra trafikken med flere køretøjer og større infrastrukturanlæg.
  • Mere støj, luftforurening, arealforbug til biltrafik og mindre biodiversitet.

Det er derfor oplagt at vi skal væk fra at tænke kollektiv trafik og individuel trafik separat og i stedet tænke i mobilitet.

Og mobilitetssystemet skal tænkes og planlægges samlet: I korridorer hvor mange skal samme vej, er den kollektive trafik effektiv, og den skal derfor komme hurtigt frem, hvad enten den kører på skinner eller gummihjul.

I de korridorer skal man ikke udbygge vejinfrastrukturen, men give tid og plads til den effektive kollektive trafik.

Det kollektive trafiksystem skal ikke slutte ved et stoppested eller en station. Det skal integreres med forskellige tilbringersystemer, som løbehjul, cykler, biler på delebasis og med samkørsel.

Den kollektive trafik kan ikke være attraktiv for alle på én gang

Susanne Krawack, seniorkonsulent i Concito

Det bør blive sådan, at man med én app og én billet kan komme fra dør til dør. Det vil gøre det attraktivt for flere at vælge et alternativ til bil. Trafikselskaber, bus-, løbehjul- samkørsel- og delebilsoperatører, samt kommuner og regioner skal have nye roller.

Man skal ikke udbyde en køreplan til busoperatører, men udbyde mobilitet til et konsortium af operatører af forskellige transportformer.

Der skal også gennemføres ændringer af takster. Der er planlagt en takstreform, der formodentligt vil gøre det dyrere at køre korte ture i kollektiv trafik og billigere at køre lange ture. Det forventes at kunne flytte korte byture over på cykel og lange bilture over på tog.

Desuden må man se på rabatstrukturerne. Det kan virke urimeligt at rige pensionister skal have rabat.

Den kollektive trafik kan ikke være attraktiv for alle på én gang, man er nødt til at fokusere på, hvilke grupper man vil tilgodese med det kollektive tilbud. Hvis man skal tiltrække bilister, skal det være hurtigt og direkte – og man skal samtidigt ikke favorisere bilen i den pågældende korridor.

Debat: Den kollektive transport er et forvirrende kludetæppe

Debat: Hvis det ikke hænger sammen falder passagererne fra

Debat: Bedre integration i den kollektive transport er lig med bedre mobilitet

Mere fra MobilityWatch

Læs også

Relaterede