Ulovligt lån, momsrod og tvivl om kontanter: Stribevis af anmærkninger i nyt regnskab fra presset taxaselskab

Revisoranmærkningerne står i kø hos taxaselskabet Drivr, hvor der er tvivl om den fortsatte drift. ”Vi fokuserer på det fremadrettede,” lyder det fra direktør.
Taxaselskabet Drivr har satset på især brintdrevne biler | Foto: Drivr / Pr
Taxaselskabet Drivr har satset på især brintdrevne biler | Foto: Drivr / Pr

Det seneste regnskab fra det danske taxaselskab Drivr er kras læsning.

Revisoren har således en lang stribe anmærkninger til det nye 2022-regnskab, som bl.a. er afleveret for sent, og som indeholder overtrædelser af lovgivningen, som kan medføre konsekvenser for ledelsen.

Overtrædelserne omfatter bl.a., at selskabet over en periode har ydet lån til et ”tidligere ledelsesmedlem og en ejer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar,” skriver revisor Kristian Thostrup fra BDO. 

Ifølge regnskabet er der tale om et lån til et tidligere ledelsesmedlem på ca. 1,5 mio. kr., ligesom en ejer har lånt lidt over 50.000 kr. Det nævnes ikke, hvem der er tale om.

Det er dog langt fra det eneste, som revisoren ser af problemer hos selskabet, hvis reelle ejere er Stig Holm Christensen, Rikke Rathje samt Haydar Jabbar Shaiwandi. 

Sidstnævnte har været ansigtet udadtil for Drivr, der med 100 brintdrevne taxaer i København har slået sig op på grøn taxakørsel og at have Skandinaviens største flåde af brintbiler. 

Tidligere har Haydar Jabbar Shaiwandi været adm. direktør for Drivr A/S, men sidder i dag i bestyrelsen, ligesom han er adm. direktør i ejerselskabet Drivr HQ Aps, der ligeledes har fået flere revisoranmærkninger.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Haydar Jabbar Shaiwandi.

Usikkerhed om tal

Som nævnt er rækken af forskellige bemærkninger fra revisoren lang. 

For det første bemærkes det, at der er ”væsentlig usikkerhed” vedrørende den fortsatte drift for Drivr A/S, og at det for 2023 er ”usikkert, om der opnås finansiering af driften, herunder afvikling af gældsforpligtelser.”

Desuden skriver revisoren, at han har tvivl om, hvorvidt selve tallene i regnskabet stemmer, hvorfor konklusionen for regnskabet er aflagt med forbehold. 

Opret et gratis prøveabonnement på MobilityWatch her

Ifølge revisoren har taxaselskabet således ikke styr på, hvad der kommer ind af kontanter. 

”Som følge af selskabets håndtering og registrering af kontanter har vi ikke opnået den fornødne overbevisning om, at omsætningen er fuldstændig, hvorved omsætningen kan være undervurderet,” skriver revisoren.

Det kan således også have en afledt effekt på vareforbrug, omsætningsaktiver og egenkapital, pointerer revisoren.

Foruden disse bemærkeringer påpeger revisoren en stribe egentlige overtrædelser af lovgivningen.

Flere lovbrud

Udover det omtalte ulovlige lån er der tale om overtrædelse af momslovgivningen, hvor ledelsen kan ifalde ansvar.

Her har Drivr A/S ikke indberettet korrekte momsangivelser og har i strid med loven i en periode ladet sig momsregistrere – ”på trods af at selskabet ikke har momspligtigt aktivitet,” skriver revisoren.

Også hos ejerselskabet Drivr HQ Aps er der rod med momsen, hvor det nævnes, at selskabet i strid med momsloven har indberettet momsfradrag uden at være berettiget til det.

Også selskabsloven er ifølge revisoren brudt i Drivr A/S. 

Det skyldes, at taxaselskabet ikke har udarbejdet mødereferater fra bestyrelsesmøder, som derfor heller ikke er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Som nævnt er regnskabet også indleveret med ”væsentlig forsinkelse” i forhold til lovgivningen, og endelig har Drivr ifølge revisoren også overtrådt bogføringslovgivningen. 

Det skyldes, at revisoren ikke vurderer, at bogføringen er blevet tilrettelagt og udført ”i overensstemmelse med god bogføringsskik.”

Stemmer ikke

Foruden lovovertrædelserne har revisoren også et særligt fremhævet forhold i sin erklæring om regnskabet. 

Her skriver han, at Drivr har registreret et tilgodehavende på ca. 3,6 mio. kr. hos et andet selskab, hvor der også er væsentlig usikkerhed om den fortsatte drift. 

Ifølge en note til regnskabet er der således usikkerhed vedrørende dette tilgodehavende, som udgør en betydelig andel af aktiverne, der er opgjort til 9,2 mio. kr. 

Størrelsen af tilgodehavendet er også langt større end den opgjorte egenkapital, som lyder på lidt over 900.000 kr. 

Men netop egenkapital udgør i sig selv et mærkværdigt forhold i regnskabet. 

For selv om egenkapitalen er positiv på balancen, skriver selskabet i sin ledelsesberetning, at ”den fortsat er tabt.” 

Her fremgår det også, at ”selskabet har haft et større underskud i 2022, hvilket ledelsen betragter som utilfredsstillende.” 

Det står dog i modstrid med resultatopgørelsen, hvor der er et overskud på ca. 1,6 mio. kr.

Ifølge ledelsen skyldes udviklingen øgede omkostninger, hvilket også har medført ”manglende afvikling af gældsforpligtelser.”

Behov for likviditet

Ledelsen skriver, at den forventer at reetablere egenkapitalen ”via egen drift ved fokus på omkostningsminimering samt en forventning om større tilgang af eksterne vognmænd.” 

”Yderligere har især to store leverandører bakket op om selskabets fremtidige drift og vækst ved tilbageholdenhed og for den ene også ved økonomisk støtte. Det forventer ledelsen vil fortsætte,” lyder det i regnskabet.

Samme formulering fremgik af 2021-regnskabet, hvor selskabet tabte 1,8 mio. kr. og havde en negativ egenkapital på ca. 650.000 kr.

Ledelsen i Drivr A/S medgiver i det nye regnskab desuden, at der er behov for supplerende likviditet. Samtidig nævnes det, at man er i dialog med samarbejdspartnere om udsættelse af forfaldne forpligtelser. Det sker ”med henblik på at opbygge den fornødne likviditet til afvikling af øvrige gældsforpligtelser inden for de førstkommende år.” 

Drivr-ledelsen skriver på den ene side, at det for nuværende er usikkert, ”om den fornødne likviditet kan opbygges.” Alligevel tilføjer selskabet lige efter, at ”det er ledelsens klare forventning, at den fornødne likviditet og afvikling af gældsforpligtelser vil blive opnået.”

Ledelsen nævner iøvrigt også, at der er i det seneste regnskab for 2021 har været stribe fejl på balancen, og hvor man bl.a. har ned- og opjusteret forskellige tilgodehavender.

Afviser at kommentere

MobilityWatch har forsøgt at komme i kontakt med Haydar Jabbar Shaiwandi, men foreløbigt uden held.

I stedet har Bo Svane, der er adm. direktør i Drivr A/S, i en mail svaret om regnskabet:

”Jeg har umiddelbart ikke så mange kommentarer til regnskabet. Drivr kæmper for en grønnere fremtid, og det har kostet dyrt at komme ud af coronatiden.”

I en opfølgende mail har MobilityWatch spurgt nærmere ind til de forskellige anmærkninger fra revisoren, men igen afviser Bo Svane at kommentere og skriver i stedet, at ”vi fokuserer på det fremadrettede.”

Del artikel

Relaterede artikler:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

Læs også