MobilityWatch

SAS: Ryanair taber sag om statsstøtte ved EU-Domstolen

EU-Domstolen har ikke givet det irske flyselskab Ryanair medhold i en sag om statsstøtte til SAS.

Foto: Paul Hanna/Reuters/Ritzau Scanpix

Dansk statsstøtte til SAS under pandemien er ikke i strid med EU's regler, som Ryanair havde fremført i en klage til EU-Domstolen.

Onsdag meddeler domstolen i Luxembourg, at en konkret dansk støtteordning for op til en milliard kroner er "forenelig med EU-retten".

Ryanair havde stillet krav om, at EU-Kommissionens godkendelse af ordningen skulle annulleres.

I en afgørelse 15. april 2020 godkendte EU-Kommissionen, at Danmark kunne kompensere SAS for dele af den skade, som fulgte med nedlukningerne under coronapandemien.

Der kunne stilles statsgarantier for op til en milliard danske kroner.

Ryanair har påpeget, at det er konkurrenceforvridende at give et selskab hjælp, mens andre i en lignende situation ikke får. Alle er lige hårdt ramt, lød argumentet.

Selskabet påpeger, at det er en tilsidesættelse af de almindelige regler imod forskelsbehandling.

Ifølge EU-Domstolen er støtten i orden, da SAS er størst i Danmark. Det samme gælder Sverige, som Ryanair også havde klaget over.

"SAS havde den største markedsandel i Danmark og Sverige. Denne markedsandel var betydeligt større end markedsandelene for selskabets nærmeste konkurrent i begge lande," begrunder domstolen.

Samtidig havde Ryanair klaget over fraværet af en formel undersøgelsesprocedure og en begrundelse for godkendelse. Det irske selskab har givet udtryk for, at støtten var for stor.

EU-Domstolen siger, at EU-Kommissionen gav en "tilstrækkeligt præcis fremstilling af en beregningsmetode til vurdering af den nævnte skade, som kunne hindre risikoen for en eventuel overkompensation".

Det bemærkes, at Danmark og Sverige har meddelt, at man efterfølgende vil vurdere behovet for støtte mere præcist. Overkompensation skal betales tilbage, hvis det skulle blive resultatet.

Sidste forår besluttede man i EU midlertidigt at se bort fra de normale statsstøtteregler på grund af coronakrisen.

Det skete, da det stod klart, at der ville blive behov for massiv statsstøtte for at holde liv i nogle sektorer. Blandt andet den civile luftfart har været lammet under krisen.

Mere fra MobilityWatch

DI bifalder ny finanslovsaftale uden flyafgift

Hos DI Transport er direktør Michael Svane glad for, at en flyafgift ikke fandt vej til ny finanslov. Organisationen mener dog, at andre elementer i delaftale giver en "startbane" for grøn omstilling af luftfarten.

Læs også