MobilityWatch

Professor skyder postudbud ned: "Urealistisk" at få en skarpere pris

Et udbud af befordringspligten vil ikke give en billigere pris for at få omdelt posten, end tilfældet er med Postnord i dag. Det mener professor, der advarer om, at et udbud omvendt kan koste samfundet penge. Venstre vil fortsat have prisen testet.

Foto: Benjamin Nørskov/JPA

Til nytår udløber den nuværende politiske aftale om befordringspligten – altså pligten til at omdele post til alle dele af Danmark.

Dermed skal et politisk flertal på Christiansborg inden årsskiftet lægge sig fast på, hvad der skal ske med pligten, som Postnord varetager mod en økonomisk kompensation fra staten.

Her har Radikale Venstre meldt sig enig med flere borgerlige partier i, at man ønsker et udbud, for at se om private aktører vil varetage opgaven til en billigere pris, end tilfældet er med Postnord.

Ifølge Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, vil et udbud af hele befordringspligten dog ganske enkelt være en dårlig idé set fra samfundets synspunkt.

”Det er helt urealistisk at forestille sig, at konkurrenter vil kunne byde på en skarpere pris, end hvad en virksomhed, der allerede er på markedet og har kapaciteten, vil kunne gøre,” lyder det fra professoren til MobilityWatch.

Den nuværende Postaftale fra 2016 er blevet forlænget tre gange, bl.a. på grund af manglende vished om en afgørelse fra EU-Kommissionen om, hvorvidt den økonomiske kompensation var at anse for lovlig statsstøtte. Det nikkede Kommissionen i sidste uge ”ja” til, og dermed er vejen banet for forhandlinger om en langsigtet aftale for befordringspligten.

Udbud kan give bagslag

I takt med at brevmængderne gennem årene er faldet, er det blevet en gradvis større underskudsforretning at varetage befordringspligten, hvorfor en statslig kompensation er blevet nødvendig.

Per Nikolaj Bukh slår fast, at han ikke ser brevet stå foran en genfødsel, og derfor tror han heller ikke, at nogen aktører ønsker at opbygge en ny postdistribution.

”Hvis du vil ind på det her marked, så er der nogle store barrierer, fordi du skal bygge denne her postdistribution op. Og den er meget dyr, hvis ikke du har mange breve,” siger han.

Ovenikøbet, mener professoren, vil et udbud kunne ende med, at Postnord vinder – men til en højere pris end tilfældet er på nuværende tidspunkt, hvilket altså vil gøre befordringspligten endnu dyrere for samfundet.

Koster millioner

Det vil formentlig koste et tocifret millionbeløb, hvis et udbud skal udformes, lyder vurderingen fra Per Nikolaj Bukh. Det faktum er med til at gøre udbudsløsningen endnu mere uattraktiv, mener han.

”Selvfølgelig er det det. Der er jo ved ethvert udbud en del transaktionsomkostninger forbundet med det. Det er jo både udarbejdelsen af materiale, men også monitorering af udbuddet efterfølgende.”

Derfor skal den vurderede besparelse også være af en vis størrelse for at det giver mening, hvilket professoren altså ikke forventer vil være tilfældet.

Han ser heller ikke en mulighed i at lade flere aktører deles om at varetage pligten til at dele breve ud til både hovedstaden og ”den yderste klitrække”, som han formulerer det.

”Når vi har med meget kapacitetsomkostningstung infrastruktur at gøre, så tilsiger al teori og praksis, at det er væsentligt fordyrende at have paralleldistributører,” siger Per Nikolaj Bukh.

Med andre ord er det som samfund betragtet ikke hensigtsmæssigt med flere selskaber, der kører ved siden af hinanden med brevene.

”Når der er så få breve, og man skal have et postvæsen kørende, så skal de for guds skyld sørge for at bringe alle breve ud på en gang,” siger professoren.

Et rimeligt kompromis

Postnord, der er ejet af den danske og svenske stat, har gennem årene fået meget kritik for at ville konkurrere med private vognmænd.

Det er helt urealistisk at forestille sig, at konkurrenter vil kunne byde på en skarpere pris, end hvad en virksomhed, der allerede er på markedet og har kapaciteten, vil kunne gøre

Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring

Per Nikolaj Bukh pointerer, at utilfredsheden fra konkurrerende virksomheder og brancheorganisationer som ITD, der flere gange har klaget over støtte til selskabet til EU-Kommissionen, især går på, at Postnord konkurrerer med private aktører på stykgodsmarkedet i Postnord Logistics.

”Jeg tror ikke, konkurrenterne har lyst til at overtage den danske brevforretning, og det hører man dem jo heller ikke sige,” siger professoren.

”Hvis man skal finde et relativt rimeligt kompromis, kunne man jo overveje, om man som ejer skal bede sin virksomhed om at lade være med at varetage bestemte forretningsområder,” foreslår Per Nikolaj Bukh med henvisning til at droppe dele af godstransporten hos Postnord.

Han lægger ikke skjul på, at det vil reducere Postnords konkurrencekraft, men det vil være et ”mindre ringe” kompromis frem for at sende hele befordringspligten i udbud.

Tror på det frie marked

Per Nikolaj Bukhs betænkeligheder ved et udbud rokker dog ikke ved holdningen hos Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Partiet ønsker at konkurrenceudsætte opgaverne i befordringspligten enten gennem et udbud eller ved at overlade opgaverne til markedskræfterne og kun beholde særlige opgaver som udenlandsk post og blindepost i en befordringspligt. Og det er til trods for professorens ord om, at det er urealistisk at få en lavere pris ved et udbud.

Tager han fejl?

”Det må jo komme an på en prøve. Jeg tror nu mest på det frie marked, og med al respekt for professoren kan jeg godt lide at få prisen testet,” siger transportordføreren.

Han vil ikke tage stilling til det foreslåede kompromis med at lade Postnord beholde befordringspligten mod til gengæld at droppe dele af den tungere godstransport under Postnord Logistics.

”Det vil jeg slet ikke spekulere i. Vi vil have det indhegnet og konkurrenceudsat, og vi tror, der er et politisk flertal, der vil den vej. Så jeg glæder mig til de her forhandlinger, så vi får en moderne udgave af posten,” siger Kristian Pihl Lorentzen.

Efter Postnord-afgørelse: Radikale baner vejen for postudbud

EU-Kommissionen godkender støttekroner til Postnord

ITD er skuffet over afgørelse i Postnord-sag og opfordrer til politisk handling

Mere fra MobilityWatch

Læs også

Relaterede