MobilityWatch

Debat: Ny regering bør tage vognmandsbranchens situation mere alvorligt

Næste indlæg i MobilityWatchs debatserie op til folketingsvalget kommer fra Henriette Kjær. Den politiske chef ITD skriver, at transportsektoren står i en svær situation, og at den næste regering bliver nødt til at tage branchen mere alvorligt, end den nuværende regering har gjort.

Af Henriette Kjær, politisk chef ITD | Foto: ITD /PR

Det forestående valg bliver et af de mest nervepirrende og afgørende for transportsektoren og lastbilbranchen i mange år.

For erhvervet står i en meget udsat situation lige nu. Vi befinder os midt i en historisk energikrise og en økonomisk situation, som ingen kan forudsige konsekvenserne af, hvis vi bare ser få måneder frem.

Og efter en årrække med stor efterspørgsel ser vi lige nu markante fald i både national og udenlandsk transport med danske lastbiler.

Så set fra vores bord er den kommende regerings vigtigste opgave, at den tager transportbranchens situation meget mere alvorligt, end den nuværende regering har gjort.

For den nuværende regering har desværre vist eklatant mangel på timing og forståelse for hele situationen ved, midt i en tid med mangel på arbejdskraft og mangel på lastbiler, at implementere begrænsninger i chaufførers arbejdstid, hvilket giver store problemer ude i virksomhederne.

Herudover har regeringen netop meddelt, at den vil indføre gebyrer på godskørselstilladelser og den har i det hele taget et helt blindt fokus på at opfinde nye afgifter, som de kan pålægge erhvervet - særligt i forbindelse med den grønne omstilling.

Hele dette arbejde bør en ny regering sætte i bero omgående.

Uanset om valget resulterer i en rød, en blå eller en helt ny regeringskonstellation, er der brug for en ny tilgang til vejtransportområdet, med mere fokus på vækst, fastholdelse af danske arbejdspladser og bedre rammevilkår for virksomheder.

Fjern regel- og bødetyranni

Og den kommende regering bør starte med at gøre noget ved det store regel- og bøde tyranni, som desværre er blevet forværret gennem de sidste år.

Det blev skåret ud i pap da transportminister Trine Bramsen, efter spørgsmål fra MF Niels Flemming Hansen, samlede alle bøder i et romantykt bødekatalog.

Tag MobilityWatch med i lommen – hent vores app til enten iPhone eller Android. Så får du også besked på mobilen, når der sker noget vigtigt i branchen.

Det skal der ryddes op, i så vognmænd og chauffører ikke risikerer deres månedsløn ved at lave en fodfejl på arbejdet. Samtidig skal der luges ud i den enorme mængde af indberetninger og gebyrer, branchen er pålagt.

Og så bør det være højeste prioritet, at der afsættes flere midler til Færdselsstyrelsen, så sagsbehandlingstiderne kommer ned, så vognmændene kan effektivisere deres forretning.

Kom med en plan for arbejdskraft

Manglen på arbejdskraft er et problem, man ser i mange brancher, men vognmandserhvervet er blandt de hårdest ramte. Chaufførmanglen er stigende i hele Europa, og en hel generation af chauffører er på vej på pension.

Samtidig er antallet af kvinder i branchen sammenlignet med andre brancher meget lavt. Kun ca. 2 procent af lastbilchaufførerne i dag er kvinder, og det skal der laves om på.

Vi er allerede i god dialog med den nuværende regering om problemet med at få flere kvinder ind i vejtransportbranchen, og det arbejde bør en ny regering selvfølgelig fortsætte.

Men der er samtidig et kæmpe frafald på transportuddannelserne, hvor 50 pct. ikke gennemfører chaufføruddannelsen. Her opfordrer vi til, at sættes målrettet ind og foretages justeringer i uddannelsen, ligesom det er helt nødvendigt, at uddannelserne får et økonomisk løft, så de bliver mere attraktive for de unge, og så flere kan blive fastholdt på uddannelsen.

Og hvis vi vil fastholde chauffører, så skal der også investeres i mange flere parkeringsbåse til lastbiler på rastepladserne og bedre sanitære faciliteter til chaufførerne.

En helt ny tilgang til den grønne omstilling

Danske transport- og logistikvirksomheder er i benhård konkurrence med udenlandske virksomheder – også på den grønne omstilling, og det bør en kommende regering forholde sig til.

Vores nabolande har for længst erkendt, at der skal mange flere statslige midler til, hvis der skal skub i den grønne omstilling af lastbilerne.

Vi ønsker, at den nye regering tager bestik af situationen med en pragmatisk og virkelighedsnær tilgang, som sikrer, at de grønne aftaler, der bliver vedtaget, rent faktisk fører til, at vi får en grøn omstilling og ikke blot hæver prisen på transport.

Derfor foreslår vi, at der indføres et skattefradrag til investering i nulemissionslastbiler, så køretøjerne bliver lige så attraktive som konventionelle diesellastbiler.

De kommende kørselsafgifter for lastbiler, der bliver en kæmpe byrde for erhvervet, bør aflyses og erstattes af en sammenhængende plan for den grønne omstilling af den tunge vejtransport, der tager højde for den teknologiske og prismæssige udvikling af grønne lastbiler.

Ønskesedlen lang, men på ingen måde urimelig. Og så ser vi selvfølgelig frem til et godt samarbejde med den, der er så heldig at få den vigtige post som transportminister efter et valg, samt med alle folketingets transportordførere.

Ny debatserie ser på transportsektorens vigtigste ønsker til valgkampen

Mere fra MobilityWatch

Læs også

Relaterede