MobilityWatch

Debat: DI ønsker mere enkel organisering af den kollektive transport

KOLLEKTIV TRAFIK 2.0: Passagererne har brug for at møde ét sammenhængende transportsystem, hvis de skal opleve, at det er attraktivt at vælge kollektiv transport i hverdagen Det skriver direktør i DI Transport, Karsten Lauritzen, i debatindlæg, hvor han efterlyser færre trafikselskaber.

Karsten Lauritzen, direktør i DI Transport | Foto: Miriam Dalsgaard

Hvis flere vælger at tage den kollektive trafik i hverdagen og i stedet lade bilen stå, så er det godt for samfundsøkonomien.

Omvendt er det dyrt, når passagererne vælger den fra.

Faktisk koster det samfundet mere end 2 mia. kroner årligt, hvis blot 10 pct. af passagererne vælger at erstatte busturen med en tur i bil.

Det kom bag på mig, da jeg så tallene, men den er god nok.

Det er ingen hemmelighed, at den kollektive transport i Danmark er udfordret. Den er udfordret af stigende bilejerskab, at flere har ændret transportvaner under corona-pandemien, og af faldende indtægter og en trængt økonomi.

Det haster med at finde de rette løsninger og pengene til (som minimum) at understøtte det eksisterende driftsniveau.

Men den kollektive transport er også udfordret af de rammer, som politikerne har fastlagt lovmæssigt.

Fælles løsninger

Den kollektive trafiksektor i Danmark er kendetegnet ved, at ansvaret og opgaverne er fordelt på mange forskellige aktører.

Selvom de forskellige aktører forsøger at samarbejde, så oplever vi i DI Transport også i høj grad, at de finder hver deres løsninger. Det er uhensigtsmæssigt både for passagererne og for operatørerne.

Et eksempel er, at de regionale trafikselskaber i begyndelsen af corona-pandemien indførte hver deres rengøringsprocedurer og kompensationsniveauer. Det besværliggør arbejdsgange og gør kommunikationen uklar.

Passagererne har brug for at møde ét sammenhængende transportsystem, hvis de skal opleve, at det er attraktivt at vælge kollektiv transport i hverdagen.

For at være helt ærlig, så burde vi gennemføre en omfattende forsimpling af vores takst-struktur og reducere antallet af trafikselskaber

Karsten Lauritzen, direktør i DI Transport

Danmark er et lille land og for at være helt ærlig, så burde vi gennemføre en omfattende forsimpling af vores takst-struktur og reducere antallet af trafikselskaber.

Det er en stor mundfuld at skulle gennemføre den slags organisatoriske ændringer.

Indtil vi er klar til det, så er vi nødt til at blive bedre til at finde fælles løsninger, som kan fungere på tværs af transportformerne og trafikselskaberne.

Aktørerne på området skabe have væsentligt større økonomiske incitamenter til at spille hinanden gode og skabe de løsninger, som får endnu flere passagerer ind i det samlede system. Det bør være det primære mål, da det vil gavne os alle.

Hvem er bedst til at træffe beslutningerne?

Jeg har som tidligere politiker den største respekt for politikere.

De lægger mange timer og kræfter i arbejdet, men det er ikke altid, at de er de rette til at drifte og træffe langsigtede strategiske beslutninger. I dag består trafikselskabernes bestyrelser udelukkende af politikere.

Attraktiv kollektiv transport har betydning for om de unges transport til og fra skole og uddannelse. Det har betydning for arbejdspladsernes muligheder for at rekruttere den rette arbejdskraft, for den grønne omstilling af transportsektoren, for sammenhængen til landdistrikter og for by- og erhvervsudvikling.

Jeg synes det er værd at overveje om der skal ændres på sammensætningen af de regionale trafikselskabers bestyrelser, så de evt. suppleres med flere fagkompetencer og færre folkevalgte.

Formaliseret sektorsamarbejde

I DI Transport har vi længe efterspurgt, at de centrale myndigheder sætter sig for bordenden af et formaliseret sektorsamarbejde med aktørerne indenfor den kollektive transport.

Det er kommet bag på mig, at sådan et samarbejde ikke eksisterer. At der ikke er et sted, hvor sektorens parter mødes for at kortlægge de fælles udfordringer, og ikke mindst finde og koordinere de nødvendige og langsigtede løsninger.

Målet må være en mere enkel organisering af den kollektive transportsektor, hvor passagerne er i centrum og hvor der arbejdes entydigt på at give bedre mobilitet til flere passagerer.

Men på den korte bane er branchens aktører nød til at samles i et meget tættere samarbejde om at sikre attraktiv og sammenhængende kollektiv transport. Ikke kun for at holde på de passagerer som i dag bruger kollektiv transport, men også for at lokke endnu flere til.

Debat: Det kollektive trafiksystem skal ikke slutte ved et stoppested eller en station

Debat: Hvis det ikke hænger sammen falder passagererne fra

Debat: Bedre integration i den kollektive transport er lig med bedre mobilitet

Debat: Den kollektive transport er et forvirrende kludetæppe

Mere fra MobilityWatch

Læs også

Relaterede